آدرس

میدان 9 دی، بسمت راه آهن، خیابان ایروانی، بن بست زربافیان، پلاک 291

تلفن

02155460198 - 02155460199 - 02155461419

اتصال Ht90

این ابزار برای اتصال میان آویز و سقف سازه استفاده می شود در نتیجه از افتادن و لرزش پانل های سقف کاذب جلوگیری می کند. قابل استفاده است که سقفهای پانل پی وی سی و تایل 60 *60 باشند. وجود داشته باشند. HT90 با استفاده از تفنگ میخ کوب و یا پیچ سازه سر مته سه سازه صالی منتقل میگردد.

تماس تلفنی